previous next

اسامی داوطلبین شرکت کننده در سومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشکده که درتاریخ ۳۱/۲/۹۸ برگزار میگردد

رشته تحصیلی

نام خانوادگی

بهداشت عمومی

محمد ادیبی

بهداشت عمومی

حافظ گمرکی

بهداشت عمومی

عارف خسروی

بهداشت عمومی

فائزه طاهری

بهداشت عمومی

مهسا بهمنی

بهداشت عمومی

فاطمه اکبری

بهداشت حرفه ای

سید نیما تقوی

بهداشت حرفه ای

محمد امین

بهداشت حرفه ای

فردین عزیزی

بهداشت حرفه ای

آیدا بهرامی

بهداشت محیط

زهرا عزیزی

بهداشت محیط

زهرا کاظمی

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.