previous next

ارتقاء مرتبه علمي دكتر سيامك پورعبديان

تبريك ارتقاء درجه

در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۴ که با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل شد، ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیامک پورعبدیان، عضو هیئت علمی دانشکده از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد بررسي و تأیید قرار گرفت.

ضمن تبریک خدمت جناب آقای دکتر سیامک پورعبدیان و سایر اعضاء دانشکده، موفقیت‌های روزافزون را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.