previous next

ارتقاء مرتبه علمي آقاي دكتر حسيني و سركار خانم دكتر نيك‌آئين

ارتقاء مرتبه علمي آقاي دكتر حسيني و سركار خانم دكتر نيك‌آئين

در جلسه هيئت مميزه دانشگاه در تاريخ چهارشنبه ۲۰ آ بان ماه ۱۳۹۴ كه با حضور اعضاء تشكيل شد، ارتقاي مرتبه علمي آقاي دكتر سيد محسن حسيني و سركار خانم دكتر مهناز نيك‌آئين عضو هيئت علمي دانشكده از مرتبه دانشياري به استادي مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.

ضمن تبريك خدمت اين اساتيد محترم و ساير اعضاء دانشكده، موفقيت‌هاي روزافزون آن‌ها را از خداوند متعال خواستاريم.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.