previous next

ارتقاء درجه علمي خانم دكتر فيروزه مصطفوي

تبريك ارتقاء درجه

در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل گرديد. در این جلسه ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر فیروزه مصطفوی عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت، از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تأیید قرار گرفت.

با کمال مسرت، ارتقای علمی سرکار عالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده، سلامت و تداوم موفقیت‌های علمی شما را از ایزد منان خواهانیم.

مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده بهداشت
 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.