previous next

ارائه برنامه راهبردی دو ساله توسط گرو ه‌های آموزشی دانشکده

ارائه برنامه راهبردی دو ساله توسط گرو ه‌های آموزشی دانشکده

روزهای یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ جلسه شورای دانشکده با حضور رئیس، معاونین، مدیران گروه‌های آموزشی و دیگر اعضاء شورا در دفتر ریاست دانشکده تشکیل و برنامه راهبردی دو ساله گروه‌ها توسط مدیران گروه ارائه و همچنین در خصوص موارد آموزشی و پژوهشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.