previous next

اتاق کنفرانس دکتر زهرا محمدزاده

در جلسه شورای دانشکده مصوب شد .سالن کنفرانس گروه اپیدمیولوژی وآمارزیستی با عنوان اتاق کنفرانس دکتر زهرا محمدزاده نام گذاری شود .

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.