previous next

آموزش عکاسی

برگزاری کلاس آموزش عکاسی توسط شورای صنفی دانشجویان دانشکده بهداشت

دانشجویان علاقهمند میتوانند جهت ثبت نام تاتاریخ ۲۷/۸/۹۷ به شواری صنفی دانشجویان آقایان حافظ گمرکی ومهدی حسن پور دانشجویان ترم ۳ بهداشت عمومی مراجعه نمایند

شروع کلاس ۲۹/۸/

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.