previous next

آزمایشگاه شیمی اب و فاضلاب

اولین آزمایشگاه تأسیس شده در دانشکده بهداشت می باشد که از بدو تأسیس این دانشکده فعال بوده ودر واقع به عنوان آزمایشگاه مادر برای  سایر آزمایشگاههای دانشکده محسوب می شود.  در این آزمایشگاه به موازات فعالیتهای آموزشی،پژوهشی شا مل( ارائه واحد عملی درس شیمی محیط ، اجرای پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی ) ارائه خدمات پژوهشی وآزمایشگاهی  به مراجعین حوزه های مختلف استان امکان پذیر می باشد این آزمایشگاه با در اختیار داشتن پرسنل متخصص و مجرب و همچنین استقرار سیستم مدیریت کیفیت خدمات آزمایشگاهی (ISO/IES 17025) آماده ارائه خدمات به کلیه متقاضیان در زمینه پارامترهای مورد تائید سیستم مدیریت کیفیت( تعیین سختی آب، کدورت ، هدایت الکنریکی و pH آب و فاضلاب می باشد

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه  شامل دستگاههای زیر می باشد:

  • اسپکترو فتومتر  UVو VIS
  • PHمتر
  • کدورت سنج
  • هدایت سنج
  • جارتست
  • کوره الکتریکی
  • بن ماری
  • فور