previous next

آزمایشگاه سم شناسی صنعتی

آزمایشگاه سم شناسی شغلی در حال حاضر با داشتن تجهیزات آزمایشگاهی موجود قابلیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه انواع روش های آماده سازی و استخراج سموم از نمونه های بیولوژیک را دارا می باشد.

  • انواع روش های آماده سازی و استخراج قابل اجرا در این بخش عبارتند از:

NTD

 DLLME

 LLE

 SPE

 سوکسله

 

  •  خدمات پایش بیولوژیک شامل پایش ترکیبات عنوان شده با حداقل تعداد نمونه برابر با۱۰می باشد:

 هیپوریک اسید

 بنزن

تولوئن

گزیلن

اتیل بنزن

ترنس ترنس موکونیک اسید

متیل هیپوریک اسید

 استن

 فنل

 هگزان

 

  • از دیگر توانمندی های این واحد اجرای انواع مدل های مواجهات شغلی با سموم و براورد میزان مواجهات شغلی و تحلیل خروجی ها می باشد.
  • همچنین در این واحد آزمایشگاهی اندازه گیری و سنجش کولین استراز پلاسما با کیت های موجود در بررسی مواجهه با سموم ارگانو فسفره قابل انجام می باشد.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.