previous next

آزمایشگاه تهویه صنعتی

    این آزمایشگاه یکی از مجهزترین آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی در حوزه تهویه صنعتی در سطح کشور است که با بهره مندی از امکانات آزمایشگاهی مناسب  امکان انجام فعالیتهای پژوهشی در آزمونهای مربوط به حوزه های مکانیک سیالات گازی را دارد. این آزمایشگاه قادر به انجام کلیه پروژه های تست تهویه در صنایع،  بیمارستانها و تست تهویه مورد نیاز برنامه های کنترل کیفیت هوای داخل (IAQ) و تست کامل هودهای آزمایشگاهی می باشد.

   در این آزمایشگاه امکان آزمون مواد جاذب صوت ، برای کاربرد درکانال های عبور هوا از نظر تعیین زبری نسبی نیز وجود دارد که می توان بر مبنای آن میزان افت اصطکاک حاصل از کاربرد این مواد در داخل کانالهای تهویه را تعیین نمود.

درجه علمی : استادیار

نام : مسعود

نام خانوادگی : ریسمانچیان

تلفن : ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۶۳

آدرس ایمیل : rismanchian@hlth.mui.ac.ir

 

درجه علمی : کارشناسی ارشد

نام : محمد

نام خانوادگی : زین الدینی

تلفن : ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۳۳

آدرس ایمیل : zeinodini@hlth.mui.ac.ir