previous next

آخرين اخبار

آیین آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید الورود در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

آیین استقبال از حضور دانشجویان جدید الورود در نیمسال اول سال تحصیلی۹۹– ۹۸ در سه رشته کارشناسی بهداشت عمومی، ، کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و کارشناسی مهندسی بهداشت مح

۴ مهر مصادف است با ۲۶ سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط

۴ مهر مصادف است با ۲۶ سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط سازمان بین المللی بهداشت محیط برای" چالش های تغییر اقلیم، زمان یکپارچگی اقدامات بهداشت محیط در سطح جهانی" را به عنوان شعار روز جهانی بهداشت محیط

برگزاری کارگاه تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای

پیرو نامه برگزاری کارگاه های تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چهارمین کارگاه مربوطه روز شنبه مورخ ۳۰/۶/۹۸ در دانشکده بهداشت برگزار گر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

«  بررسی ارتباط دز موثرتجمعی پرتو با غلظت ۸- هیدروکسی۲-دئوکسی گوانوزین در ادرار پرتوکاران شاغل دربیمارستانهای اصفهان به راهنمایی آقای دکترفرهاد فروهرمجد ومشاوره دکترکریم ابراهیم پور  روز

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزواری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت تحت عنوان

« مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز» به راهنمایی آقای دکتر حبیب الله دهقان روز شنبه ۱۶/۶

صفحه‌ها