previous next

آخرين اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« امکان سنجی کاربرد روش های زمان سنجی مهندسی صنایع ( stop  watch ) در ارزیابی زمان مواجهه با عوامل زیان آور شغلی در مشاغل فاقد الگوی ثابت مواجهه» به راهنمایی آقای

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا قوامی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

«  طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و تعیین تاثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران » به راهنمایی آقای دکتر احسان الله حبیبی  و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده  در تاری

آغاز ثبت نام دوره اموزش MPH

آغاز ثبت نام دوره آموزش MPHویژه دانشجویان دفتر استعداد درخشان به صورت تحصیل هم زمان از تاریخ ۱  تا  ۱۵ دیماه میباشد 

کارگاه خود مراقبتی برای دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی

 اولین کارگاه خود مراقبتی ( سفیران سلامت دانشجویان )  توسط کارشناس آموزش سلامت  وکارشناس تربیت بدنی مرکز بهداشت شماره دو با هماهنگی این دانشکده در روز چهارشنبه تاریخ ۲۸/۹/۹۷ در تالار میعاد دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره ندوشن دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر تحت عنوان

بررسی ارتباط بین سواد سلامت مادران بارداربامراقبتهای دوران بارداری وپیامد های آن در شهرستان یزد در سال ۱۳۹۶»به راهنمای  خانم دکتر آسیه پیر زاده ومشاوره خانم دکتر مریم نصیریان روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۷

تمدید مهلت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان فقط تا ۹۷/۱۰/۰۵

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی تا تاریخ ۹۷/۱۰/۰۵ مهلت دارند با مراجعه به آدرس زیر نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایند:

Teacher.mui.ac.ir

نام کاربری: شماره دانشجویی

آذر ،ماه پژوهش در دانشکده بهداشت، برگ زرینی در دستان سنجاب

روزدوشنبه ۱۹ آذرماه، دانشکده بهداشت میزبان تور پژوهشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاونین  دانشگاه علوم پزشکی ، روسای ستادی دانشکده ها، اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشکده  بود.

مناظره دانشجویی با محوریت ارزشیابی استاد

به دنبال دور جدید فعالیت های کمیته دانشجویی

مناظره دانشجویی با محوریت ارزشیابی استاد ساعت ۱۴-۱۷ دوشنبه ۲۶ آذر  ۱۳۹۷

مکان: تالار زیتون EDC

صفحه‌ها