previous next

آخرين اخبار

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ سرکار خانم  زهره شاهوردی از پایان نامه خود باعنوان:"کاربرد مدل ریسک رقابتی برای بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ بیماران قلبی عروقی در شهر اصفهان با استفاده از روش های

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی

برنامه کلاسی دوره های کارشناسی دانشکده بهداشت در فایل پیوست آمده است.

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

روز دوشنبه  ۷ بهمن ماه خانم الهام مولوی وردنجانی از پایان نامه خود با عنوان "

قابل توجه دانشجویان

شیوه نامه پشتیبانی ازفعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد  تحصیلی  کشور در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جناب آقای اصغر گراوند  دانشجوی کارشناس ارشد مجازی سلامت جامعه نگر  ،گرایش سلامت محیط  و کار در روز چهارشنبه  دوم بهمن ۹۸ از پایان نامه  خود با عنوان " بر

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

سرکار خانم مهین سادات  شهیدی  دانشجوی کارشناس ارشد مجازی سلامت جامعه نگر  ،گرایش سلامت باروری در روز چهارشنبه  دوم بهمن ۹۸ از پایان نامه  خود با عنوان "تعیین وضعی

استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فیروزه مصطفوی

با کمال مسرت ارتقاء علمی سرکار عالی را از مرتبه دانشیاری  به استادی  تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزون شما را از خداوندمتعال خواستاریم .
                                               

دفاع پایان نامه کارشناس ارشد آموزش بهداشت

در روز دوشنبه ۲۳ دیماه سرکار خانم افسانه ملکی از پایان نامه خود با عنوان "کاربرد تئوری انگیزش محافظت در آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان پسر (متوسطه اول)

انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دوره کارشناسی

برنامه دروس در فایل پیوست درج گردیده ، انتخاب واحد از ۲۵ دی تا ۱ بهمن بر اساس همین دروس صورت پذیرد.

صفحه‌ها