previous next

آخرين اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه محبوبی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی تحت عنوان

« تخمین خطر عمری و خطر سنی-شرطی تشخیص اچ آی وی در جمعیت عمومی ایران بر اساس اطلاعات سال ۹۰» به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا مرآثی و مشاور خانم دکتر مریم نصیریان روز یکشنبه ۲۸/۱۱/۹۷ در دفتر گروه برگزا

کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان ورودی ۹۷ مقاطع مختلف در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ از ساعت ۱۳-۱۵ در کار گاه مهارت های زندگی که در تالا ر دکتر شریعتی دانشگاه برگزار میشود شرکت نمایند.

برگزاری جلسه مصاحبه MD – MPH

در روز دوشنبه ۸/۱۱/۹۷ جلسه مصاحبه بررسی توانمندیهای علمی دانشجویان پزشکی واجد شرایط استعداد درخشان متقاضی دوره MD – MPH با حضور نمایندگان محترم معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر محترم مرکز مطالعات آموزش

وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم ۹۷-۹۸ از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳ تا تاریخ ۹۷/۱۱/۹۷ در سایت

http://csa.mui.ac.ir

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۶ بهمن ماه  ۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شاکری دانشجوی كارشناسي ارشد رشته آموزش جامعه نگر تحت عنوان

«بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان»به راهنمایی آقای دکتر حسین  شهنازی ومشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده روز چهارشنبه ۳بهمن ماه ۹۷ در دف

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهری صدیق دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان

«رديابي آدنوویروس ها در پساب واحدهای تصفیه فاضلاب شهر اصفهان« به راهنمایی خانم دکتر نیک آئین  روز دوشنبه ۱بهمن ماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد

انجمن های علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

 • معرفي انجمن
 • سرپرست
 • دبیر انجمن
 • برنامه‌هاي انجمن 
 • گروه‌ها
 • بروندادها
 • سايت‌هاي مرتبط
 • مركز مشاوره پژوهشيار

مهندسی بهداشت محیط

 •  
 • سرپرست: دکتر افشین ابراهیمی 
 • دبیر انجمن :  فاطمه رفوگری

صفحه‌ها