previous next

آخرين اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهری صدیق دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان

«رديابي آدنوویروس ها در پساب واحدهای تصفیه فاضلاب شهر اصفهان« به راهنمایی خانم دکتر نیک آئین  روز دوشنبه ۱بهمن ماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد

انجمن های علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

  • معرفي انجمن
  • سرپرست
  • دبیر انجمن
  • برنامه‌هاي انجمن 
  • گروه‌ها
  • بروندادها
  • سايت‌هاي مرتبط
  • مركز مشاوره پژوهشيار

کارگاههای کار آموزی

به اطلاع می  رساند کارگاههای کار آموزی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷از روز شنبه ۱۳بهمن ماه ۹۷ساعت ۸صبح در تالار میعاد دانشکده بر گزار می شود حضور کا

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طوبی شاهمنصوری دانشجوی کارشناسی ارشد جامع نگر تحت عنوان

« طراحی و ارزشیابی دو روش تدریس مهارتهای زندگی برکنترل پرخا شگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم الیگودرز در سال ۱۳۹۷» به راهنمایی خانم دکتر فرش

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۲۲ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت 

ثبت نام در آزمون کارشناسی به پزشکی

متقاضیان شرکت در دوازدهمین دوره آزمون کارشناسی به پزشکی تا تاریخ ۱/۱۱/۹۷ بر اساس اطلاعیه پیوست اقدام به ثبت نام نمایند.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منصوره بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر تحت عنوان

« بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان شهرستان ساوه» به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی روز دوشنبه ۱۷ دیماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد. ‎
چکیده

صفحه‌ها