previous next

آخرين اخبار

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلس

جلسه کمیته راهبردی

  روز دوشنبه  ۱۶ مهر ماه ۹۷ جلسه شورای کمیته راهبردی آزمایشگاه های دانشکده با حضور رئیس وسایر اعضای کم

برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه

روز دوشنبه ۱۶/مهرماه ۹۷ جلسه ای با حضور دانشجویان رتبه برتر دانشکده با موضوع آشنایی با فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه در سالن میعاد دانشکده بر گزار شد.

افتتاح دفتر فرهیختگان دانشکده

روزیکشنبه ۱۵مهر ماه ۹۷طی مراسمی ضمن دعوت از اساتید بازنشسته دانشکده دفتر فرهیختگان با خضور رئیس ومعاونین دانشکده افتتاح شد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« بررسی اثر کیفیت خواب،بار کاری ذهنی و خستگی ذهنی بر روی تعداد خطا ،میزان توجه و زمان واکنش بر روی پرسنل آزمایشگاه بیمارستانهای منتخب» به راهنمایی آقای دکت

قابل توجه داوطلبان نمایندگی کلاس

با عنایت به برگزاری انتخابات نمایندگان کلاس ها طی هفته آتی (۲۱-۲۶ مهر) داوطلبان از ۱۴-۱۸ مهرماه جهت ثبت نام به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.

جلسه توجیهی انتخاب دانشجوی نمونه

دانشجویان مقطع کارشناسی با معدل کل بالای ۱۶ و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با معدل کل بالای ۱۷ روز دوشنبه ۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۲:۳۰ در تالار میعاد دانشکده حضور یابند.

برگزاری گرامیداشت هفته سالمند

برگزاری گرامیداشت هفته سالمند با شعار« تحکیم حقوق سالمند » مراسمی در محوطه دانشکده با همکاری گروه آموزش بهداشت و انجمن علمی این گروه در روز دوشنبه ۹مهرماه ۹۷برگزار شد

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده با حضوررئیس ، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا روز یکشنبه ۸ مهرماه  ۹۷در دفتر ریاست دانشکده برگزارشد .

جلسه دفاع از پایان نامه خانم میدیا باباحاجیانی دانشجوی کارشناسی ارشد آمارزیستی تخت عنوان

« مقایسه مدل های با وبدون خطای اندازه گیری در کوریت هادربررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی کودکان ونوجوانان باعارضه اختلال چربی:مطالعه کاسپین۳ » به راهنمایی آقای مهندس اکبر حسن زاده ومشاوره خانم دکت

صفحه‌ها