previous next

آخرين اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی راعی دانشجوی دکترای آمار زیستی تحت عنوان

« نقشه‌بندی مکانی‌زمانی دو متغیره مولفه‌های مشترک با تعیین تغییرات پله‌ای و کاربرد آن در داده‌های دو سرطان شایع در زنان ایرانی » به  راهنمایی آقای دکتر بهزاد مهکی و مشاور

جلسه شورای دانشکده

روز شنبه مورخ ۲۹تیر ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منیژه بهرامیان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه نگر تحت عنوان

تعیین ارتباط بین سطح سواد سلامت مراقبین سلامت با راهبردهای بکارگیری سواد سلامت در ارائه آموزش های بهداشتی در استان اصفهان» به راهنمایی خانم دکتر اطهر امیدو مشاوره

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعوُن

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت همكار گرامی مرحومه سرکار خانم شیرازی را به خانواده محترمشان تسليت عرض مي نمائيم.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه¬نگرتحت عنوان

ارزشیابی برنامه‌ی آموزش خودمراقبتی دیابت نوع ۲ براساس الگوی سیپ درشهرستان مبارکه سال ۱۳۹۷ به راهنمایی خانم دکتر فریبا حقانی و مشاوره آقای دکتر آرش نجیمی رو

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام در سامانه سینا (بنیاد ملی نخبگان) جهت استفاده از تسهیلات مالی بنیاد

مهلت ثبت نام از ۵ تیر تا ۱۵ مرداد ۹۸ در سامانه

صفحه‌ها