previous next

آخرين اخبار

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان

دانشجویان محترم جهت اطلاع از مراحل و تاریخ ثبت نام فایل پیوست را مطالعه نمایند.

روز درختکاری

۱۵اسفند در تقویم  رسمی کشور روز درختکاری است به همین مناسبت روز چهارشنبه ۱۴ با حضور ریاست دانشکده ،همکاران هیئت علمی و برخی از همکاران تعدادی نهال در محوطه دانشکده کاشته شد.

صورتجلسه کمیته برنامه ریزی و آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹

در تاریخ۱۲ اسفند  اولین جلسه کمیته برنامه ریزی و آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹ با حضور آقایان دکتر شیری مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی استان، دکتر دهقان هیات علمی گروه

صفحه‌ها