previous next

هفته آموزش

هفته آموزش دانشكده بهداشت

هفته آموزش دانشكده بهداشت

هفته آموزش از ۴ الي ۸ ارديبهشت در دانشكده بهداشت برگزار شد.

اشتراک در هفته آموزش

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.