previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم افسانه خسروي‌زاده

فشار خون

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «بررسي تأثير آموزشي مبتني بر خودكار آمدي، بر رفتارهاي خود مراقبتي زنان مبتلا به فشارخون بالا» برگزار گرديد.

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم مهري حسين‌طلايي

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «بررسي تأثير مداخله آموزشي بر حساسيت درك شده، خودكار آمدي درك شده و شاخص پوسيدگي دندان در زنان باردار» در روز دوشنبه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ برگزار گرديد.

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي مهندس حسن هاشمي

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «تصفيه شيرابه كمپوست با استفاده از بيورآكتورهاي ASBR و MSBR در مقياس پايلوت» در تاريخ دوشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ در تالار ميعاد دانشكده برگزار گرديد.

قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت

اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي مهندس رضا قنبري

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «مطالعه راندمان بيو رآکتور غشايي مستغرق بي‌هوازي (SAnMBR) در تصفيه فاضلاب سنتتيک صنعتي حاوي ۴- کلروفنل» در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ برگزار گرديد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS