previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره محبیان داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه زهره محبیان داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای   تحت عنوان:  «بررسی اثرات توام گرما و روشنایی بر روی میزان توجه و زمان واکنش در شرایط آزمایشگاهی»به راهنمای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس فهیمه تیموری دانشجوی ph.Dمهندسی بهداشت محیط

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس فهیمه تیموری دانشجوی ph.Dمهندسی بهداشت محیط تحت عنوان « تاثیر تلقیح گونه های باکتریایی غالب تجزیه کننده ترکیب

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره سیما پیمان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره سیما پیمان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت تحت عنوان « بررسی رفتارهای خود مراقبتی و ارتباط آن با سواد سلامت در بیماران مبتلا به

سرکار خانم دکتر آسیه پیرزاده

کسب عنوان «دانشجوی نمونه دانشگاه » مقطع phD را  در بیست وچهارمین  جشنواره دانشجوی نمونه کشوری  سال ۱۳۹۴را به سرکار عالی  تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون شما  را از

جلسة دفاع از پایان نامة آقای براتعلی رضاپور قهرمانلو دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان

 

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS