previous next

اولین جشنواره نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با هدف جذب پیشنهادهای کاربردی کارکنان دانشگاه در راستای اجرای عملیاتی
نمودن اهداف شعار سال ۱۳۹۵
 

وام دانشجویی

ثبت نام وام  تحصیلی و مسکن از تاریخ ۹۵/۰۹/۱۵ تا ۹۵/۰۹/۲۵ دانشجویان میتوانند جهت ثبت نام  به سایت www.csa.mui.ac.ir لینک رفاهی مراجعه فرمایید .

۱۶آذر روز دانشجو

بمناسبت ۱۶آذر روز دانشجو  

شروع ثبت نام بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت رشته های شفاهی و کتبی

اساتید، دانشجویان  و کارکنان  محترم  میتوانند از طریق آدرس quran.behdasht.gov.ir تا تاریخ ۱۵ دیماه ۹۵ در بیست و دومین جشنواره قرآنی و عترت ثبت نام نمایند.

"فراخوان جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت ویژه اساتید ،کارکنان ودانشجویان"

 با موضوع آزاد ویژه دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی 
 
 
 
 
 

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS