previous next

جلسه دفاع پایان نامه خانم میترا شباب دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع پایان نامه خانم میترا شباب دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان " امکان سنجی کاربرد استخراج سطوح کم مقدار روی و آهن در پایش بیولوژیکی با روش میکرواستخر

اطلاعیه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:

اطلاعیه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مرتضی اصلانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای  مرتضی اصلانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت تحت عنوان "بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و سبک زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهر فریدونشهر د

اردوی زیارتی آموزشی مشهد مقدس

رفت و برگشت با قطار و ۳ روز اقامت کامل در هتل انقلاب مشهد-امام  رضا ۸

رفت:پنج شنبه۹۵/۱۱/۰۷

برگشت:دوشنبه۹۵/۱۱/۱۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راحله سلطانی دانشجوی ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راحله سلطانی دانشجوی ph.D  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان "ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت دهان و دندان کودکان ۱-۶

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS