previous next

جلسة دفاع از پایان نامة خانم لیلا احمدی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جلسة دفاع از  پایان نامة خانم لیلا احمدی  

جلسة دفاع از پایان نامة خانم الهه فخرالدین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جلسة دفاع از  پایان نامة  خانم الهه فخرالدین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

ثبت نام وام ودیعه مسکن

دانشجویان  متاهل غیر خوابگاهی درمقاطع PHDو کارشناسی ارشد میتوانند جهت ثبت نام  به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند 

سرکار خانم دکتر زهره فتحیان

انتخاب شایسته سرکار عالی را به عنوان  برترین پژوهشگر استان در حوزه تحقیقات مرتبط با اعتیاد به مواد روان گردان ها در سال ۱۳۹۵تبریک عرض نموده توفیق  روز افزون شمارا از در گاه ایزد منان خواستاریم     

مراسم جشن دانش آموختگان دانشکده

در آستانه سالروز آزاد سازی خرمشهر مراسم جشن دانش آموختگان دانشجویان کارشناسی، ورودی ۹۲ رشته های(آموزش بهداشت ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،مهندسی بهداشت محیط) وبا حضورپرشور دانشجویان، خانواده های

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS