previous next

اولين المپياد ورزشي بين دانشكده‌اي دانشجويان دختر

اولين المپياد ورزشي بين دانشكده‌اي دانشجويان دختر

در اولين المپياد ورزشي بين دانشكده‌اي دانشجويان دختر، دانشجويان دانشكده موفق به كسب مقام گرديدند.

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم افسانه خسروي‌زاده

فشار خون

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «بررسي تأثير آموزشي مبتني بر خودكار آمدي، بر رفتارهاي خود مراقبتي زنان مبتلا به فشارخون بالا» برگزار گرديد.

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم مهري حسين‌طلايي

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «بررسي تأثير مداخله آموزشي بر حساسيت درك شده، خودكار آمدي درك شده و شاخص پوسيدگي دندان در زنان باردار» در روز دوشنبه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ برگزار گرديد.

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي مهندس حسن هاشمي

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان «تصفيه شيرابه كمپوست با استفاده از بيورآكتورهاي ASBR و MSBR در مقياس پايلوت» در تاريخ دوشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ در تالار ميعاد دانشكده برگزار گرديد.

قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت

اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS