previous next

اخرین وجدیدترین برنامه های بورسیه تبادلات اکادمی (DAAD) آلمان و فراخوان ثبت نام در رویداد falling walls lad در تهران

دفاع از پایان نامه خانم مهری خوشحالی دانشجوی دکتری آمارزیستی

جلسه دفاع از  پایان نامه خانم مهری خوشحالی

دفاع از پایان نامه خانم زهرا حیدری دانشجوی دکتری آمارزیستی

جلسه دفاع از  پایان نامه خانم زهرا حیدری   دانشجوی دکتری آمارزیستی  تحت عنوان « مدل  های عاملی  آمیخته چند سطحی

برگزاری موفقیت آمیز مرحله دوم آزمون (مصاحبه ) دکترای تخصصی phDدانشکده بهداشت

در روزهای شنبه  ۹۶/۰۴/۲۴ ویکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵ باحضور تیم های متشکل از اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی یزد ، کرمان ، همدان ، شیراز ، مشهد ، بندرعباس ، تبریز واصفهان  مرحله دوم (مصاحبه )آزمون

اطلاعیه شماره دو وسه

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS