previous next

اطلاعیه اخذ شهریه و جریمه

اخذ شهریه وجریمه بابت مردودی وغیبت بار سوم و انتخاب واحد با تاخیر 

جهت دریافت فایل مربوطه کلیک کنید 

جلسه نشست با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در راستای ارتقاء فرآیند و کیفیت  برنامه های آموزشی ، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی دانشکده و استفاده از نظرات وپیشنهادات دانشجویان ، جلسه نشست با دانشجویان تح

جلسه شورای دانشکده

روز شنبه مورخ ۸ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- ارائه گزارش برنامه راهبردی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده

برنامه امتحانات مقطع کارشناسی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« امکان سنجی کاربرد روش های زمان سنجی مهندسی صنایع ( stop  watch ) در ارزیابی زمان مواجهه با عوامل زیان آور شغلی در مشاغل فاقد الگوی ثابت مواجهه» به راهنمایی آقای

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS