previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طوبی شاهمنصوری دانشجوی کارشناسی ارشد جامع نگر تحت عنوان

« طراحی و ارزشیابی دو روش تدریس مهارتهای زندگی برکنترل پرخا شگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم الیگودرز در سال ۱۳۹۷» به راهنمایی خانم دکتر فرش

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ مقطع کارشناسی

جهت دانلود برای انتخاب واحد برنامه نیم سال دوم       کلیک کنید 

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۲۲ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت 

ثبت نام در آزمون کارشناسی به پزشکی

متقاضیان شرکت در دوازدهمین دوره آزمون کارشناسی به پزشکی تا تاریخ ۱/۱۱/۹۷ بر اساس اطلاعیه پیوست اقدام به ثبت نام نمایند.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منصوره بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر تحت عنوان

« بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان شهرستان ساوه» به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی روز دوشنبه ۱۷ دیماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد. ‎
چکیده

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS