previous next

دفاع از پایان نامه آفای مهران شمس بیرانوند دانشجوی کاشناسی ارشد اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه آفای مهران شمس بیرانوند دانشجوی کاشناسی ارشد اپیدمیولوژی با عنوان " برآورد بار ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی در شهر اصفهان سال ۱

استاد ارجمند سرکارخانم دکتر مریم عمیدی مظاهری

با كمال مسرت ارتقاء علمي سرکارعا

دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت  با عنوان " ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی در ارتقاء رفتارهای سالم وکیفیت زندگی زنان مبتلا

دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه الگوی اعتقادی  بهداشتی در افزایش وزن توصیه شده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع می­رساند کارگاه آموزشی آشنایی با بانک­های اطلاعاتی پیشرفته روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۱ در سایت کامپیوتر (بال شمالی ) طبقه دوم برگزار می­گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS