previous next

آغاز ثبت نام دوره اموزش MPH

آغاز ثبت نام دوره آموزش MPHویژه دانشجویان دفتر استعداد درخشان به صورت تحصیل هم زمان از تاریخ ۱  تا  ۱۵ دیماه میباشد 

کارگاه خود مراقبتی برای دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی

 اولین کارگاه خود مراقبتی ( سفیران سلامت دانشجویان )  توسط کارشناس آموزش سلامت  وکارشناس تربیت بدنی مرکز بهداشت شماره دو با هماهنگی این دانشکده در روز چهارشنبه تاریخ ۲۸/۹/۹۷ در تالار میعاد دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره ندوشن دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر تحت عنوان

بررسی ارتباط بین سواد سلامت مادران بارداربامراقبتهای دوران بارداری وپیامد های آن در شهرستان یزد در سال ۱۳۹۶»به راهنمای  خانم دکتر آسیه پیر زاده ومشاوره خانم دکتر مریم نصیریان روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۷

تمدید مهلت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان فقط تا ۹۷/۱۰/۰۵

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی تا تاریخ ۹۷/۱۰/۰۵ مهلت دارند با مراجعه به آدرس زیر نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایند:

Teacher.mui.ac.ir

نام کاربری: شماره دانشجویی

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلس

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS