previous next

مصاحبه امتحان جامع دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

روزشنبه ۳۰دی ماه ۹۶مصاحبه امتحان جامع دونفر از دانشجویان دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاءسلامت با حضور نماینده معاون پژوهشی دانشگاه ، نماینده معاون آموزشی دانشگاه ،اساتید گروه ودونفر از

برگزاری جلسه مشترک بین مسئولین دانشکده های بهداشت و تغذیه

روز شنبه ۳۰دی ماه ۹۶ جلسه ای مشترک بین مسئولین دانشکده های بهداشت و تغذیهبرای  بررسی چگونگی برنامه ریزی و مسائل و مشکلات افتتاح بوفه دانشجویی مورد بحث و تبا

جلسه دفاع از پایان نامه خانم عظیمه مغزی نجف‌آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

 تحت عنوان:« مدل‌سازی توام فضایی-زمانی آلاینده‌های NO و NO2 در شهر تهران در فاصله زمانی زمستان ۹۲ تا پا

کارگاه تخصصی مدیریت ریسک

 Bowtieو نرم افزار Bow

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعیدپرستار دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

تحت عنوان :«پایش زیستی متابولیت های ادراری برخی از آفت کش های ارگانوکلره و ارتباط آن با چاقی و اضافه وزن  توام

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.