previous next

برنامه انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

جلسه شورای دانشکده

 جلسه شورای دانشکده با حضور معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا در روز شنبه ۲۳دی ماه ۹۶در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

سومین جلسه شورای نویسندگان مجله تحقیقات نظام سلامت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر کاووسی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

تحت عنوان«بررسی  عوامل تبیین کنندة سبک زندگی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی در نوجوانان دانش آموز دبیرستان های شهر اصفهان- سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵

قابل توجه دانشجویان پردیس (بین الملل )

دانشجویان پردیس (بین الملل ) که نسبت به  ثبت نام  مقدماتی خوابگاه (خود گردان )اقدام نموده اند .

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS