previous next

دفاع از پایان نامه مرضیه نصرآزادانی دانشجوی کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه  مرضیه نصرآزادانی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی تحت عنوان " بکارگیری مدل لجستیک چندجمله ای بیزی برای نقشه

جشن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

بمناسبت  ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی  مراسم جشنی با حضور مسئولین ، اساتید ، کارکنان ودانشجویان در محوطه دانشکده همراه با پخش سرودهای انقلابی  برگزار گردید. 

اجرای اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده در راستای اجرای اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تیم ارزیابی بیرونی وزارت متبوع روز یکشنبه ۱۷/۱۱/۹۵از دانشکده بهداشت بازدید نمودند .

دفاع از رساله دکتری توحید جعفری کشکی، دانشجوی دکتری آمارزیستی

جلسه دفاع از رساله دکتری توحید جعفری کشکی، دانشجوی دکتری آمارزیستی با عنوان "مدل بندي بيزي توأم پاسخ‌های طولي پيوسته غیرنرمال و بقاو کاربرد آن در داده‌های پزشکي" به راهنم

دفاع از پایان نامه خانم معصومه شفیعی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  معصومه شفیعی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS