previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۴ اسفند ماه  ۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مژگان غفوری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان

"تاثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از ماسک در کارگران کارخانه آرد اصفهان"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه محبوبی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی تحت عنوان

« تخمین خطر عمری و خطر سنی-شرطی تشخیص اچ آی وی در جمعیت عمومی ایران بر اساس اطلاعات سال ۹۰» به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا مرآثی و مشاور خانم دکتر مریم نصیریان روز یکشنبه ۲۸/۱۱/۹۷ در دفتر گروه برگزا

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کرم وندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر درنظام سلامت تحت عنوان

« بررسی عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت درسال ۱۳۹۷» به  راهنما  آقای دکتر احمد علی اسلامی و مشاور آقایان مهندس

کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان ورودی ۹۷ مقاطع مختلف در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ از ساعت ۱۳-۱۵ در کار گاه مهارت های زندگی که در تالا ر دکتر شریعتی دانشگاه برگزار میشود شرکت نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.