previous next

نشست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

روز سه شنبه ۲۶/۱۱/۹۵ رئیس محترم  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،حجت الاسلام  والمسلمین  جوادی به همراه معاون  و مشاور مرکز چلچراغ با حضور در دفتر ریاست دانشکده با رئیس ، معاونین و کارشناسان حوزه مع

دفاع از پایان نامه آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

جلسه دفاع از پایان نامه  آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ، تحت عنوان " مدل‌سازی جزء مشترک براینقشه بندی دومتغیره مکانی-زمانیپراکندگی خطر نسبی مرگ به علت سرط

دفاع از پایان نامه خانم سمیه اشرفیان دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم ولی پوردانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم ولی پوردانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحتعنوان: "بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی و وِیژگیهای شخصیتی با بروز حادثه در کارگران فولاد" به  راهن

دفاع از پایان نامه خانم رقیه خواجوی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه خواجوی  دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحتعنوان: "بررسی اثر دستکش ضد ارتعاش،سرما و ارتعاش بر روی میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنتر

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS