رفتن به محتوای اصلی
x

دانشجویان وکارمندان دانشکده در جشنواره فرهنگی هنری قرآنی هدهد خوش درخشیدند

 کسب 5 رتبه برتر دررشته های مختلف بخش آوایی جشنواره هدهد در آذر ماه 1400  توسط دانشجویان و کارمندان دانشکده ضمن عرض تبریک به رتبه آوران ،آرزوی توفیق روز افزون برای آنها داریم                                         معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت          

دانشکده

رتبه

رشته مسابقه

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

بهداشت

اول

حفظ 3 جزء

ارشد آموزش بهداشت

خانم فاطمه سیستانی

بهداشت

دوم

ترتیل

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

خانم زهرا  توانگر

بهداشت

دوم

ترجمه خوانی

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

خانم مینا شیخ

بهداشت

سوم

دعا و مناجات

کارمند

خانم عصمت عسگری

بهداشت

دوم

حفظ جزء30

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

آقای محمد رضا ابراهیمی

 

دانشکده رتبه رشته مسابقه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
بهداشت دوم آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن ارشد آموزش بهداشت خانم فاطمه سیستانی
بهداشت راه یافته به آزمون مرحله  کشوری نماز کارشناس مهندسی بهداشت محیط خانم زهرا  توانگر
بهداشت سوم آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای   آقای سید نیما تقوی نژاد
بهداشت راه یافته به آزمون مرحله  کشوری  نماز دکتری مهندسی بهداشت محیط خانم بهاره دهدشتی
بهداشت دوم آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن عضو هیات علمی خانم مریم عمیدی مظاهری

رتبه آوران بخش معارفی قرآن در دانشگاه- جشنواره هدهد- آذرماه 1400