رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری وبینار نگاهی به پژوهشهای جدید به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری وبینار نگاهی به پژوهشهای جدید به مناسبت هفته پژوهش

روزیکشنبه 14 آذر وبینار مرز دانش سلامت،نگاهی به پژوهش های جدید با حضور 37 نفر از اساتتید ،محققین و دانشجویان علاقمند توسط دکتر فیروزه مصطفوی، دکتر زهره فتحیان، دکتر فرشته زمانی اعضاء هیئت علمی کروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ،زهرا جعفرزاده و پریسا طالبی دانشجویان رشته آموزش بهداشت برگزار گردید.در این وبینار بر آخرین یافته های مرتبط با رفتارهای حفاظتی و تردید در واکسیناسیون بر اساس مقالات چاپ شده بر اساس مفاهیم و نظریه های آموزش بهداشت و ارتفاء سلامت در ژورنالهای معتبر پرداخته شد.