previous next

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود ۹۶-۹۷

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در سه رشته آموزش بهداشت وارتقاء سلامت ، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط در تاریخ یکشنبه ۹۶/۷/۲ با حضور دانشجویان رئیس و معاونین، مدیران محترم گروههای آموزشی در تالار میعاد دانشکده برگزار گردید و هر یک از مسئولین در خصوص فعالیتهای قسمتها و گروههای خود توضیحاتی را ارائه نمودند. در پایان دانشجویان به همراه مدیران گروه از گروههای آموزشی خود بازدید نموده و از نزدیک با اعضای هیات علمی و کارشناسان و آزمایشگاههای گروه آشنا شدند.

فایل‌هاي ضميمه: