previous next

سومین جلسه شورای نویسندگان مجله تحقیقات نظام سلامت

سومین جلسه شورای نویسندگان مجله تحقیقات نظام سلامت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۶ راس ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور رئیس دانشکده آقای دکتر محمدرضا مراثی، معاون پژوهشی آقای دکتر افشین ابراهیمی، مدیر مسئول مجله آقای دکتر حسین موحدیان ، سردبیر مجله آقای دکتر بیژن و کارشناسان دفتر مجله خانم ها الهام بهرامیان و الهام حاج صالحی برگزار گردید .

در ابتدای جلسه سردبیر و کارشناسان دفتر مجله توضیحاتی در خصوص شیوه کار مجله و فعالیت هایی که در دو سال گذشته برای ارتقاء مجله صورت گرفته است ارائه دادند و سپس با توجه به مسائل و مشکلات مطرح شده، تصمیماتی برای پیشبرد اهداف و ارتقاء مجله گرفته شد.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.