previous next

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی ومحیط زیست(HSE)

دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی  طی مجوز  ۳۱۰۲/۵۱۲/د با  راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی ومحیط زیست(HSE)   ازمهر ماه ۹۷-۹۶درگروه مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشکده موافقت بعمل آورد بر اساس این مجوز  در هردوره چهار دانشجو در این مقطع پذیرفته وادامه تحصیل خواهندداد.  

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.