previous next

ثبت نام وام ودیعه مسکن

دانشجویان  متاهل غیر خوابگاهی درمقاطع PHDو کارشناسی ارشد میتوانند جهت ثبت نام  به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.