previous next

ثبت نام وام ودیعه مسکن

دانشجویان متاهل غیر خوابگاهی میتواننداز تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰ تاتاریخ ۹۶/۰۲/۲۰ جهت ثبت نام به  اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.