previous next

ثبت نام وام تحصیلی ومسکن

نیمسالاول ۹۷-۹۶ دانشجویان بجز ورودی ۹۶

دانشجویانمتقاضیمیتوانند ازتاریخ۱۵/۹/۹۶تا تاریخ۲۵/۹/۹۶ جهت ثبت نام به  سایت http://www.csa.mui.irمراجعه نمایندجهت کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشکده مراجعه  نمایند .

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.