previous next

ثبت نام وام تحصیلی -نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشجویان

متقاضیان میتوانندازتاریخ ۷/۱۱/۹۶لغایت ۱۷/۱۱/۹۶ برای  ثبت نام به سایت زیرمراجعه نمایند

csa.mui.ac.ir

برای  کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشکده  مراجعه کنند.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.