previous next

تقويم آموزشي

نیمسال اول ۹۷-۹۶

فرآیند زمان
انتخاب واحد شنبه ۹۶/۰۶/۱۱ لغایت جمعه ۹۶/۰۶/۱۷
شروع کلاس‌ها  یک شنبه ۹۶/۰۶/۱۹
حذف و اضافه  یک شنبه ۹۶/۰۶/۲۶ و دوشنبه  ۹۶/۰۶/۲۷
حذف اضطراری شنبه ۹۶/۰۹/۱۱ و یک‌شنبه ۹۶/۰۹/۱۲
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
شروع امتحانات شنبه ۹۶/۱۰/۱۶
پایان امتحانات چهار شنبه ۹۶/۱۱/۰۴

 

نیمسال دوم ۹۷-۹۶

فرآیند زمان
انتخاب واحد چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۷ لغایت سه‌شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
شروع کلاس‌ها شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
حذف و اضافه  سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ و چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
حذف اضطراری شنبه ۹۷/۰۲/۲۲ و یک‌شنبه ۹۷/۰۲/۲۳
پایان کلاس‌ها چهارشنبه  ۹۷/۰۳/۲۳
شروع امتحانات  یک شنبه ۹۷/۰۳/۲۷
پایان امتحانات  چهار شنبه  ۹۷/۰۴/۱۳

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.