previous next

بزرگداشت روز پژوهش

روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه مراسم بزرگداشت روز پژوهش در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار گردید. در حاشیه این همایش ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان از غرفه دانشکده بهداشت بازدید بعمل آوردند و با دستاوردهای پژوهشی دانشکده آشنا شدند. هم چنین به مناسبت هفته پژوهش از ۱۸ لغایت ۱۹ آذرماه دانشکده بهداشت در غرفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستقر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان حضور فعال داشت

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.