previous next

برنامه درسی نیمسال اول ۹۸-۹۷ تحصیلات تکمیلی

برنامه درسی ارشدها                                                                                  برنامه درسی دکتری 

ارشد اپیدمیولوژی ترم اول                                                               دکتری امار ترم اول

ارشد HSE ترم اول                                                                    دکتری اموزش بهداشت ترم سوم

ارشد اپیدمیولوژی ترم سوم                                                            دکتری آموزش بهداشت ترم اول 

ارشد امارزیستی ترم سوم                                                             دکتری بهداشت حرفه ای ترم اول

ارشد آمارزیستی ترم اول                                                             دکتری بهداشت محیط ترم اول

ارشد آموزش بهداشت ترم اول                                                      دکتری بهداشت محیط ترم سوم

ارشد آموزش بهداشت ترم سوم

ارشد بهداشت حرفه ای ترم اول

ارشد بهداشت حرفه ای ترم سوم

ارشد بهداشت محیط ترم اول

ارشد بهداشت محیط ترم سوم

ارشد سم شناسی ترم اول

ارشد سم شناسی ترم سوم