previous next

اسامی داوطلبین دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشکده بهداشت

رشته تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقای سلامت

خانم صاحب خان ترکیان

۱-

کارشناسی بهداشت عمومی

خانم نجمه ملک

۲-

کارشناسی بهداشت عمومی

خانم فائزه طاهری

۳-

کارشناسی بهداشت عمومی

آقای محمد مهدی حسن

۴-

کارشناسی بهداشت عمومی

آقای حافظ گمرکی

۵-

کارشناسی بهداشت عمومی

آقای محمد ادیبی

۶-

۷-

خانم فریبا زندی

کارشناسی بهداشت عمومی

 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.