previous next

ادرس محل آزمون

داوطلبان گرامی جهت اطلاع از  مسیر رسیدن به محل آزمون (دانشکده بهداشت ) پس از ورود به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  به لینک زیر مراجعه نمایید