previous next

آخرين اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فتانه گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاءسلامت

تحت عنوان « بررسی تاثیر پیام های کوتاه از طریق تلفن همراه بر رفتارهای تغذیه ای مردان مبتلاء به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به دو مرکز آموزشی، پژوهشی و

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی ومحیط زیست(HSE)

دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی  طی مجوز  ۳۱۰۲/۵۱۲/د با  راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی ومحیط زیست(HSE)   ازمهر ماه ۹۷-۹۶درگروه مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشکده م

جلسه شورای دانشکده

با حضور آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت  ومنابع دانشگاه،رئیس دانشکده، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا در روز شنبه۷ بهمن ماه ۹۶در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

ثبت نام وام تحصیلی -نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشجویان

متقاضیان میتوانندازتاریخ ۷/۱۱/۹۶لغایت ۱۷/۱۱/۹۶ برای  ثبت نام به سایت زیرمراجعه نمایند

csa.mui.ac.ir

مصاحبه امتحان جامع دکترای تخصصی آمارزیستی

روزیکشنبه ۱بهمن ماه ۹۶مصاحبه امتحان جامع یک نفر از دانشجویان دکترای تخصصی آمار زیستی با حضور رئیس دانشکده ،نماینده معاون پژوهشی دانشگاه ، نماینده معاون آموزشی دانشگاه ، معاون آموزشی دانشکده واساتید

مصاحبه امتحان جامع دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

روزشنبه ۳۰دی ماه ۹۶مصاحبه امتحان جامع دونفر از دانشجویان دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاءسلامت با حضور نماینده معاون پژوهشی دانشگاه ، نماینده معاون آموزشی دانشگاه ،اساتید گروه ودونفر از

برگزاری جلسه مشترک بین مسئولین دانشکده های بهداشت و تغذیه

روز شنبه ۳۰دی ماه ۹۶ جلسه ای مشترک بین مسئولین دانشکده های بهداشت و تغذیهبرای  بررسی چگونگی برنامه ریزی و مسائل و مشکلات افتتاح بوفه دانشجویی مورد بحث و تبا

صفحه‌ها