previous next

آخرين اخبار

دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت  با عنوان " ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی در ارتقاء رفتارهای سالم وکیفیت زندگی زنان مبتلا

دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه الگوی اعتقادی  بهداشتی در افزایش وزن توصیه شده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع می­رساند کارگاه آموزشی آشنایی با بانک­های اطلاعاتی پیشرفته روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۱ در سایت کامپیوتر (بال شمالی ) طبقه دوم برگزار می­گردد.

دفاع از پایان نامه خانم طیبه کلته دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم طیبه کلته  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، تحت عنوان "بررسی کارایی روش اصلاح بیولوژیکی هوازی در حذف فنانترن و آنترا

دفاع از پایانامه خانم محبوبه ایوبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

جلسه دفاع از پایانامه خانم محبوبه ایوبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی تحت عنوان " بکارگیری مدل شفا یافتگی انعطاف پذیر در بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران غیر شفا یافته مبتلا به سرطان ک

نشست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

روز سه شنبه ۲۶/۱۱/۹۵ رئیس محترم  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،حجت الاسلام  والمسلمین  جوادی به همراه معاون  و مشاور مرکز چلچراغ با حضور در دفتر ریاست دانشکده با رئیس ، معاونین و کارشناسان حوزه مع

دفاع از پایان نامه آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

جلسه دفاع از پایان نامه  آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ، تحت عنوان " مدل‌سازی جزء مشترک براینقشه بندی دومتغیره مکانی-زمانیپراکندگی خطر نسبی مرگ به علت سرط

صفحه‌ها