previous next

آخرين اخبار

جلسه شورای دانشکده

 جلسه شورای دانشکده با حضور معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا در روز شنبه ۲۳دی ماه ۹۶در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر کاووسی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

تحت عنوان«بررسی  عوامل تبیین کنندة سبک زندگی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی در نوجوانان دانش آموز دبیرستان های شهر اصفهان- سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵

قابل توجه دانشجویان پردیس (بین الملل )

دانشجویان پردیس (بین الملل ) که نسبت به  ثبت نام  مقدماتی خوابگاه (خود گردان )اقدام نموده اند .

صفحه‌ها