previous next

آخرين اخبار

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۲۲ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت 

ثبت نام در آزمون کارشناسی به پزشکی

متقاضیان شرکت در دوازدهمین دوره آزمون کارشناسی به پزشکی تا تاریخ ۱/۱۱/۹۷ بر اساس اطلاعیه پیوست اقدام به ثبت نام نمایند.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منصوره بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر تحت عنوان

« بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان شهرستان ساوه» به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی روز دوشنبه ۱۷ دیماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد. ‎
چکیده

جلسه نشست با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در راستای ارتقاء فرآیند و کیفیت  برنامه های آموزشی ، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی دانشکده و استفاده از نظرات وپیشنهادات دانشجویان ، جلسه نشست با دانشجویان تح

جلسه شورای دانشکده

روز شنبه مورخ ۸ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- ارائه گزارش برنامه راهبردی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« امکان سنجی کاربرد روش های زمان سنجی مهندسی صنایع ( stop  watch ) در ارزیابی زمان مواجهه با عوامل زیان آور شغلی در مشاغل فاقد الگوی ثابت مواجهه» به راهنمایی آقای

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا قوامی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

«  طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و تعیین تاثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران » به راهنمایی آقای دکتر احسان الله حبیبی  و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده  در تاری

صفحه‌ها